Polityka prywatności i plików cookies

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego https://linpolska.pl

Administratorem danych osobowych jest:

RDP Łukasz Nowak
ul. Poznańska 13
99-100 Łęczyca

NIP: PL7752086640

E-mail: biuro@linpolska.pl

2. Dane osobowe

W związku z korzystaniem z serwisu internetowego przetwarzane są następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres IP
 • Informacje o urządzeniu, z którego korzystasz ze strony internetowej (np. typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny)
 • Informacje o Twojej aktywności na stronie internetowej (np. podstrony, które odwiedzasz, czas spędzony na stronie, kliknięcia)

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • Realizacja usług świadczonych przez Administratora, w tym:
  • Obsługa Twojego zamówienia
  • Realizacja Twojego zgłoszenia
  • Wysyłka newslettera
  • Kontakt z Tobą
 • Usprawnienie działania strony internetowej
 • Analiza Twojej aktywności na stronie internetowej w celu poprawy jej funkcjonalności
 • Prowadzenie marketingu bezpośredniego

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie następujących podstaw prawnych:

 • Twoja zgoda
 • Wykonanie umowy
 • Prawnie uzasadniony interes Administratora

5. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane, tj.:

 • Do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją usług świadczonych przez Administratora
 • Do czasu cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Do czasu zakończenia okresu przedawnienia roszczeń związanych z marketingiem bezpośrednim

6. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, w tym:

 • Dostawcom usług IT
 • Dostawcom usług marketingowych
 • Organom państwowym w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
 • Dostawcy usługi hostingowej/serwera:
  cyber_Folks S.A., ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań: Serwer wykorzystywany do utrzymania strony – cyberfolks.pl
 • Dostawcom usług statystycznych i analitycznych:
  Google LLC – google.com
 • Pozostałym serwisom i Partnerom handlowym:
  Meta Platforms, Inc. – facebook.com

7. Twoje prawa

Posiadasz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych osobowych
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w celu zapobieżenia ich przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu, zmianie, nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu, a także innemu naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych.

9. Zmiany polityki prywatności i plików cookies

Polityka Prywatności i Plików Cookies może być zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej.

10. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności i Plików Cookies prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych:

RDP Łukasz Nowak
ul. Poznańska 13
99-100 Łęczyca

E-mail: biuro@linpolska.pl

 

Polityka prywatności i plików cookies obowiązuje od dnia: 26.08.2023 r.